बुगुनलेर्डे गोरंटुलु अरामलर नेरेडेयसे हेपिमिज़ आईसिन गुनलुक रुटिनिमिज़िन बीर परकासी! अंकक बीर ग्रुप anslı टॉप इलेवन मेनजेरिनिन डे साइज़ सोयालीबिलेसी गीबी, बाज़ी गोरुन्टुलु अरमालर डिसेरलेरिंडेन दहा ओज़ेल!

इसमें से कोई एक बार में और मेनजेरलेरे ज़ेल किसिनिन येरिन गेकेमे फ़रसाती वेरेन मोरिन्हो गैलिबियेट टुरु टर्नुवासी, जोसिन इनानıल्माज़ करियेरी आईकिंडेन इन सेवडिसिमिज़ बाज़ी टोपरी गलीबिये कैंटल

टर्नुवा सोना याक्लेरकेन, इन सेवडिक्लेरी मोरिन्हो एनलारिनी ओज़ेल गोरुन्टुलु गोरुस्मेलरडे डिनलेमेक इसिन युज़ुमुज़ु टॉप इलेवन मेनजेरलेरिन और फ़ुटबॉल हस्तलारिना दोंडुक। बॉयलस टॉप इलेवन, तुम हिकायेलेरी बिज्जत जोसिन केंडिसिन एक्टाराबिलिसेक्टी - वेया ऑयले उम्मुşलार्डी!

Beklenmedik bir ziyaretçi Birden gorüntülü görüşmede belirdiğinde neler Olduğunu gormek için Top Eleven'ın en yeni eğlenceli te O zel Arama'sına göz atın!

शीर्ष ग्यारह YouTubekanalını Beğenin, Paylaşın ve kanala अबोन ओलुन!

बू सुतुनु:ngilizceफ़्रांसिज़्काalmancaताल्यांकास्पैनयोल्काPortekizce (ब्रेज़िलिया)बुलुनमक्तादिरी